Velkommen til Sprogvurdering.dk


Indføringen af den obligatoriske sprogvurdering af alle 3-årige i Danmark er en enestående mulighed for at få sat fokus på børns sproglige udvikling og kvalificere den samlede indsats på området.


Med indførelsen af en national sprogvurdering er sprog kommet på dagsordenen, og pædagoger i dagtilbud har nu nogle konkrete værktøjer og et omfattende vejledningsmateriale at tage udgangspunkt i i dagligdagen - fx i forbindelse med arbejdet med de pædagogiske lærerplaner.

Liggende pige


Imidlertid rejser indførelse at sprogvurderingen en række praktiske spørgsmål og stiller overordnet kommunerne og dagtilbuddene over for nogle nye udfordringer.


  • Hvordan ved vi, hvem der skal sprogvurderes?
  • Hvordan holder vi styr på, at forældrene har fået tilbuddet?
  • Hvordan håndterer vi sprogvurderingsmaterialet og de personfølsomme oplysninger sprogvurderingerne indeholder, og hvordan opsamler vi resultaterne af sprogvurderingerne?


MV-Nordic og Center for Børnesprog har været med i udviklingen af sprogvurderingsmaterialet til Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. På den baggrund har vi udviklet et managementsystem til at administrere og lette arbejdet med sprogvurderingsmaterialet, som ministeriet har fået udarbejdet.


Management-systemet er et program, hvor kommunen kan importere udtræk fra pladsanvisningen og herefter mere eller mindre automatisk sikre, at alle institutioner bliver opdateret på hvilke børn, der skal sprogvurderes hvornår. Institutionerne kan på samme lette måde få adgang til resultaterne af de gennemførte sprogvurderinger.


Systemet giver endvidere mulighed for, at forældrene kan udfylde forældredelen af sprogvurderingen over nettet og tilbyder automatisk udregning af scoringsarket, så sprogvurderingen bliver mindre tidskrævende for pædagogerne i dagtilbuddene.


Programmet er netbaseret, hvilket betyder, at det kan tilgås fra alle kommunens computere (kræver ikke installation), og samtidig vil det let kunne opdateres løbende.